Code Center
لاو سینما : سینمای ایران و جهان

لاو سینما : سینمای ایران و جهان

در این یادداشت که خطاب به رییس سازمان سینمایی نوشته شده، آمده است: «کاش وقتی ما اهالی سینما جرات این را نداریم که بپذیریم بعضی امور همان بهتر که در دست وزارت ارشاد و دولتی ها باشد تا خودمان، شما وارد میدان شوید! نمک گندیده است آقای مهندس حیدریان عزیز! تا وقتی مایی که شخصی هستیم و توان فراموشی و رهایی از انتقام جویی ها را نداریم بر کرسی باشیم حجم هجوم روابط و تاثیر دوستی ها بر تصمیمات کمتر نمی شود، نه اینکه توقع باشد، حذف شود که اساساً تاثیر و تاثر از این روابط در سینما حذف شدنی نیست و همگی…

آخرین به روز رسانی : جمعه 23 آذر 1397


کل مطلب : 4675 مطلب / کل بازدید : 699,1211
تبلیغات
موتور جستجو داخلی لاوسینما
خرید بلیت شعله ور
خرید بلیت یک کیلو و بیست و یک گرم
چراغ های ناتمام
خرید بلیت داش آکل
خرید بلیت تنگه ابوقریب
خرید بلیت پشت دیوار سکوت
خرید بلیت جاده قدیم
در این یادداشت که خطاب به رییس سازمان سینمایی نوشته شده، آمده است...

 

مطلب زنده
پربازدید