لاو سینما : سینمای ایران و جهان

در کمپانی یونیورسال ۷۰ درصد شاغلان مرد هستند و ۳۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند و میانگین پرداختی دستمزد به زنان در ساعت ۲۹.۸ درصد کمتر از مردان شاغل است.

آخرين به روز رساني : سه شنبه 20 آذر 1397


کل مطلب : 4671 مطلب / کل بازديد : 696,1801
تبليغات

خرید بلیت شعله ور
خرید بلیت یک کیلو و بیست و یک گرم
خريد بليت چراغ های ناتمام
خرید بلیت داش آکل
خرید بلیت تنگه ابوقریب
خرید بلیت پشت دیوار سکوت
خرید بلیت خرگیوش

کد مطلب : 4369
تاريخ انتشار : پنجشنبه 16 فروردين 1397 - 16:23

 به نقل از ورایتی، کمپانی‌ها یا سازمان‌هایی که ۲۵۰ نفر یا بیش از آن را در بریتانیا در استخدام دارند موظف شده‌ بودند تا تفاوت‌های پرداخت به کارمندان خود را برمبنای جنسیت تا ۴ آوریل به اطلاع مقامات برسانند.

نتیجه این بررسی نشان داده است در صنعت موسیقی فاصله پرداخت دستمزد بین کارمندان زن و مرد بسیار زیاد است.

نه تنها دستمزدهای یونیورسال، سونی و برادران وارنر در بریتانیا نشان دهنده تفاوت بین میانگین پرداخت دستمزد در ساعت بین کارمندان زن و مرد است، بلکه در همه سطوح کسب و کار در این عرصه، این تفاوت مشهود بوده است.

در هر حال نتیجه کلی این است که مردان در دریافت دستمزد سطح بالاتری دارند و دریافتی آنها به طور معناداری بیشتر است.

تفاوت فاصله پرداخت در سه کمپانی یاد شده ۲۲.۷ درصد در سونی، ۲۹.۸ درصد در یونیورسال و ۴۹ درصد در برادران وارنر است. از میان کمپانی‌های بریتانیایی، در MBW این تفاوت حتی کمتر از ۱۰.۷ درصدی است که در بی‌بی‌سی مشاهده می‌شود و بیشترین فاصله در HSBC بانک مشاهده می‌شود که ۵۹ درصد است.

برای مثال در میان کارمندان سونی میوزیک بریتانیا از میان یک چهارم کارمندانی که بالاترین دستمزدهای را دریافت می‌کنند ۶۳.۳ درصد مرد هستند و ۳۶.۷ درصد کارمندان این رده را زنان تشکیل می‌دهند. در حالی که در بخش میانی ۵۱.۱ درصد مرد و ۴۸.۹ درصد زن هستند. در یک چهارم سوم از نظر درآمد نیز ۵۲.۲ درصد مرد و ۴۷.۸ درصد زن هستند و در میان یک چهارم کارمندانی که پایین‌ترین دستمزد را دریافت می‌کنند ۵۵.۶ درصد مرد و ۴۴.۴ درصد زن هستند. در میان تمامی کارمندان این کمپانی زنان سهم ۴۵ درصدی اشتغال را به خود تخصیص داده‌اند که برابر ۳۵۹ نفر بوده است.

در کمپانی یونیورسال ۷۰ درصد شاغلان مرد هستند و ۳۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند و میانگین پرداختی دستمزد به زنان در ساعت ۲۹.۸ درصد کمتر از مردان شاغل است.

خود مسئولان کمپانی اعلام کرده‌اند این تفاوت از نظر آنها نباید وجود داشته باشد و قابل قبول نیست.

 

مطالب مرتبط
    مطلب زنده
    پربازديد