لاو سینما : سینمای ایران و جهان

فیلم سینمایی «زرد» با فروش هفتگی 267 میلیون و 429 هزار تومان در هفته هشتم به رتبه پنجم جدول رسید و فروش کل فیلم به رقم4 میلیارد و 694 میلیون و 766 هزار تومان رس

آخرين به روز رساني : سه شنبه 20 آذر 1397


کل مطلب : 4671 مطلب / کل بازديد : 695,9231
تبليغات

خرید بلیت شعله ور
خرید بلیت یک کیلو و بیست و یک گرم
خريد بليت چراغ های ناتمام
خرید بلیت داش آکل
خرید بلیت تنگه ابوقریب
خرید بلیت پشت دیوار سکوت
خرید بلیت خرگیوش

موضوع : سینمای ایران
کد مطلب : 3695
تاريخ انتشار : شنبه 11 آذر 1396 - 10:2

با نگاهی به جدول فروش فیلم ‌ها در هفته جاری شاهد رقابت دو فیلم سینمایی کمدی هستیم. این دوفیلم رتبه های اول و دوم جدول را به خود اختصاص دادند. 

فیلم سینمایی «خالتور» با فروش 1 میلیارد و 195 میلیون  و 435 هزار تومان در هفته چهارم به فروش کل 2 میلیارد و 991 میلیون و 386 هزار تومان رسید. 

فیلم سینمایی «ثبت با سند برابر است» با فروش 561 میلیون و 839  هزار تومان در هفته اول به رتبه دوم جدول رسید و در کل فروش فیلم به 604 و 7520 هزار تومان رسید. 

فیلم سینمایی «قاتل اهلی» با فروش 546  میلیون و 785 هزار تومان در هفته اول به رتبه سوم جدول رسید و در کل فروش فیلم به 878 میلیون و 197 هزار تومان رسید. 

فیلم سینمایی «خفه‌گی» با فروش هفتگی  267 میلیون  و 429 هزار تومان در هفته ششم  به رتبه چهارم جدول رسید. این فیلم با فروش کل 3 میلیارد و 734 میلیون و 59 هزار تومان رسید. 

فیلم سینمایی «زرد» با فروش هفتگی 267 میلیون و 429 هزار تومان در هفته هشتم  به رتبه پنجم جدول رسید و فروش کل فیلم به رقم4 میلیارد و 694 میلیون و 766 هزار تومان رسید. 

 

مطالب مرتبط
مطلب زنده
پربازديد